Apartmánový dům U Stezek byl vybudován za spolupráce EU
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: NEMOVITOSTI - VÝZVA IV.

Název projektu: Výstavba rekreačního objektu Lipová-lázně

Cíl projektu: Cílem projektu je rozšířit činnost DENEA s.r.o. o poskytování ubytovacích kapacit v rekreačním objektu formou apartmánového domu. Nový rekreační objekt bude vystavěn v obci Lipová - lázně, která je turisticky velmi oblíbenou lokalitou.

Stručný popis operace: Realizací projektu dojde k rozšíření služeb společnosti DENEA s.r.o. o nové ubytovací služby pro větší skupiny osob. Tento typ ubytování zároveň nebude konkurovat hotelovému ubytování a výborně zapadá do podnikatelské koncepce firmy, i portfolia nabízených služeb v obci Lipová-lázně.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.